Poradnik Inwestora

Zakup obligacji korporacyjnych a bankructwo emitenta – co robić?

Każdy zakup obligacji korporacyjnych wymaga analizy sytuacji finansowej emitenta. Pomimo wnikliwej oceny ryzyka, inwestorzy nie zawsze mogą mieć pewność, że ich środki wrócą na ich konto. Co robić w przypadku, kiedy inwestor ogłosi bankructwo, albo po prostu przestanie regulować należności? Jakie są szanse na odzyskanie kapitału?

Niestety historie niektórych pechowych inwestorów pokazują, że odzyskanie środków w przypadku bankructwa emitenta może być bardzo trudne – dlatego tak ważne jest, by przed zakupem obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym lub wtórnym poświęcić czas na analizę finansów przedsiębiorstwa. A jeśli zależy nam na bezpiecznym zysku, należy wybierać jedynie spośród produktów z zabezpieczeniem. Warto jednak mieć świadomość, że sam fakt jego istnienia nie zawsze daje gwarancję powodzenia inwestycji. W niektórych przypadkach zabezpieczenie może być trudne do spieniężenia bądź jego wartość może być stanowczo zawyżona.

Wezwanie do zapłaty

Kiedy emitent nie wywiązuje się ze spłaty, nie można czekać na reakcję z jego strony z założonymi rękami. Na początek warto wysłać mu oficjalne, pisemne wezwanie do zapłaty. W niektórych przypadkach już takie działanie przynosi zamierzony efekt, jednak nie ma co na to liczyć, jeśli sytuacja emitenta jest poważna i popadł on w znaczące długi. Brak reakcji ze strony emitenta oznacza dla inwestora konieczność podjęcia ważnej decyzji, co robić dalej. Po pierwsze, może on zaproponować emitentowi podpisanie ugody, w której zobowiąże się do spłaty długu w określonych transzach i terminach. Takie działanie niekoniecznie zagwarantuje odzyskanie kapitału. Inną, bardziej wymagająca, ale jednocześnie pewniejszą drogą, będzie złożenie odpowiedniego pozwu w sądzie.

Naruszenie warunków emisji daje prawo przedterminowego wykupu

W tym miejscu warto na chwilę wrócić do etapu pierwszego wezwania do zapłaty przekazanego do rąk dłużnika. Brak regulowania należności wobec obligatariuszy stanowi naruszenie warunków emisji obligacji. Natomiast każde naruszenie emisji daje właścicielom obligacji prawo do złożenia pisma z żądaniem przedterminowego wykupu papierów wartościowych. Taki dokument powinien zawierać wyszczególnioną podstawę do wykupu, a także wyznaczony termin, który zakładały warunki emisji. Pismo z żądaniem należy przekazać dłużnikowi listem poleconym. I chociaż istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie wystosuje on żadnej odpowiedzi, dokument może przydać się na dalszym etapie walki o zwrot środków – konkretnie w uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty. Trzeba jednak zaznaczyć, które warunki emisji zostały naruszone i podkreślić, że pomimo wystosowania pisma, emitent nie podjął żadnej reakcji.

Szanse przed restrukturyzacją i ogłoszeniem upadłości

Szybka reakcja na opóźnienia w spłacie zobowiązań emitenta daje większe szanse na to, że inwestor w miarę bezboleśnie odzyska swój kapitał. Zanim przedsiębiorstwo zgłosi do sądu wniosek o upadłość lub restrukturyzację, zwykle przez dłuższy czas boryka się z kłopotami finansowymi. Zazwyczaj już na tym etapie po swoje należności zgłasza się większość wierzycieli. Wyłączając banki i instytucje państwowe, największe szanse zwrotu swoich środków mają Ci z nich, którzy jako pierwsi uzyskają sądowy nakaz zapłaty i zainicjują postępowanie komornicze na swoją rzecz.

Upadłość i co dalej?

Prawdziwe schody zaczynają się w momencie, gdy inwestor nie odzyskał jeszcze pieniędzy, a spółka zdążyła ogłosić upadłość. W takiej sytuacji należy śledzić obwieszczenia o upadłościach w Monitorach Sądowych. Gdy pojawi się informacja o upadłości emitenta, nie pozostaje nic innego, jak przekazać listem poleconym na adres syndyka zgłoszenie wierzytelności. Nie ma co liczyć na to, że syndyk będzie nas na bieżąco informować o postępach. Niestety takie okoliczności oznaczają, że inwestor sam będzie musiał poniekąd zadbać o swoje dobro, systematycznie kontaktując się z syndykiem i monitorując dalszy przebieg zdarzeń.

Zakup obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym może dać gwarancję bezpiecznego zysku – wystarczy wybrać odpowiedniego emitenta. Jeśli nie chcesz ryzykować, zgłoś się do Blue Investment Group.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close