Poradnik Inwestora

Wypłata odsetek obligacji korporacyjnych

Wypłata odsetek w ustalonych terminach jest wyczekiwanym przez wszystkich inwestorów, ważnym momentem inwestycji. Na jakich zasadach są one wpłacane? Jak długo trzeba czekać na zyski?

Odsetki z obligacji korporacyjnych mogą być zdecydowanie wyższe niż zyski z powszechnie znanych lokat, dlatego w ich zakup inwestuje coraz więcej osób indywidualnych i przedsiębiorstw. Z drugiej strony zasady takich inwestycji przypominają wspomniane lokaty – papiery wartościowe stanowią poświadczenie, że emitent obligacji jest dłużnikiem obligatariusza, podobnie jak w przypadku lokaty bank jest dłużnikiem klienta. Niemniej jednak obligacje są szeroką grupą inwestycji, a poszczególne produkty mogą różnić się między sobą wieloma czynnikami, wpływającymi m.in. na ich rentowność. Jednymi z nich są terminy wypłaty odsetek.

Informacje na temat terminów i częstotliwości wypłaty odsetek

Terminy i częstotliwość wypłaty odsetek są jednymi z kluczowych informacji, które bez wątpienia wpływają na decyzje o zakupie obligacji korporacyjnych. Gdzie ich szukać? Przede wszystkim w dokumentach emisji, które możemy pobrać bezpośrednio u emitenta obligacji i na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.

Standardowe częstotliwości wypłaty odsetek

Na rynku przeważają obligacje korporacyjne o kilku standardowych częstotliwościach wypłaty odsetek. Jakich?

- Produkty z tzw. kuponem miesięcznym, jak nazwa wskazuje gwarantują wypłatę odsetek raz w miesiącu
- Obligacje korporacyjne z kuponem półrocznym
- Obligacje korporacyjne z kuponem rocznym
- Obligacje korporacyjne z kuponem wypłacanym dopiero w momencie wykupu obligacji, czyli w terminie ich zapadalności

Ponadto istnieją również obligacje zerokuponowe, czyli produkty bez oprocentowania. W ich przypadku zysk inwestora stanowi różnica pomiędzy ceną nominalną a ceną kuponu obligacji z dyskontem.

Odsetki udostępniane są inwestorom w chwili zaksięgowania ich na rachunku maklerskim. To od inwestora zależy czy środki te przeleje na standardowe konto, czy też przeznaczy na zakup innych produktów, czyli je reinwestuje.

Bezpieczne obligacje korporacyjne mogą zapewnić bezpieczny zysk przy minimalnym zaangażowaniu ze strony inwestora. Takie instrumenty finansowe dostarcza chociażby nasza grupa inwestycyjna. Dowiedz się więcej o działalności Blue Investment Group.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close