Poradnik Inwestora

Warunki emisji, a zakup obligacji korporacyjnych

Warunki emisji są podstawowym dokumentem, z którym powinien zapoznać się inwestor, by ocenić, czy dana oferta zakupu obligacji korporacyjnych będzie dla niego korzystną inwestycją. Jakie informacje można znaleźć w tego typu dokumencie?

Warunki emisji to skarbnica wiedzy dla potencjalnego inwestora. Każdy emitent obligacji sporządza tego typu dokumenty, tak by w jednym miejscu zgromadzić wszystkie kluczowe informacje, które będą obiektem zainteresowania potencjalnych nabywców.

Oprocentowanie obligacji

W warunkach emisji emitenci zawsze podają informacje o oprocentowaniu obligacji. Zwykle jest to jeden z podstawowych czynników, na podstawie którego adresaci oceniają rentowność konkretnego produktu finansowego. Oprócz wysokości oprocentowania, istotny okazuje się również jego typ – czy jest ono stałe, czy też zmienne. W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu warunki emisji informują także nabywców, jaki czynnik decyduje o jego wysokości (np. wartość rynkowych stóp procentowych, stopy inflacji) i formułują sposób wyliczania tej wartości.

Okres kuponu

Kolejna kluczowa kwestia zawarta w warunkach emisji obligacji korporacyjnych to tzw. okres kuponu. Parametr ten określa częstotliwość wypłaty odsetek na konto obligatariusza. Naturalnie im jest ona większa, tym i większa jest wartość obligacji. Najczęściej emitenci obligacji wypłacają inwestorom odsetki co rok, pół roku lub co kwartał. Warunki emisji określają również całkowity czas trwania danych obligacji.

Cena obligacji i minimalny zakup

Warunki emisji udostępnione do wglądu potencjalnych inwestorów informują o cenie pojedynczej obligacji. Warto jednak wspomnieć, że w niektórych przypadkach, zakup obligacji korporacyjnych wymaga nabycia więcej niż jednej obligacji. W takiej sytuacji wymóg ten powinien zostać zawarty również we wspomnianych warunkach emisji.

Zabezpieczenie obligacji korporacyjnych

Zabezpieczenie obligacji to jedna z najważniejszych informacji, która okazuje się szczególnie istotna dla inwestorów, unikających ryzyka finansowego. W sytuacji, kiedy emitent obligacji ogłosi bankructwo, przedmiot zabezpieczenia pokryje spłatę zobowiązań wobec obligatariuszy.

Zabezpieczenie obligacji grupy inwestycyjnej Blue Investment Group stanowią wpisy emisji obligacji na hipoteki nieruchomości, które należą do spółki. Takie zabezpieczenie daje inwestorom gwarancję wykupu papierów wartościowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami bądź zapoznaj się z informacjami na stronie.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close