Poradnik Inwestora

Gdzie szukać informacji o obligacjach i emitencie obligacji?

Każdemu inwestorowi zależy na pewnym zysku i bezpieczeństwie inwestycji. Chcąc uniknąć ryzyka utraty oszczędności, należy wybrać rentowny produkt od wiarygodnego emitenta obligacji. Gdzie szukać rzetelnych informacji na temat jego sytuacji finansowej i proponowanych przez niego obligacji?

Obligacje na rynku pierwotnym w ofercie prywatnej – propozycja nabycia

Inwestorzy, planujący zakup obligacji na rynku pierwotnym w ofertach prywatnych, podstawowych informacji o upatrzonym produkcie mogą szukać w propozycji nabycia. To właśnie tam znajdą kluczowe warunki emisji, które zadecydują o stopniu rentowności inwestycji. W odpowiednim załączniku emitent obligacji informuje o podstawie prawnej emisji, wartości nominalnej obligacji, oprocentowaniu, terminie wykupu, terminach wypłacenia odsetek, a także o ewentualnym zabezpieczeniu.

Obligacje w ofercie publicznej – prospekt emisyjny i memorandum informacyjne

Podstawowym źródłem informacji na temat obligacji w ofercie publicznej jest ogólnodostępny prospekt emisyjny. Podobnie jak propozycja nabycia zawiera warunki emisji obligacji. Jego formę regulują przepisy prawne, a przed publikacją wymaga zatwierdzenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Uproszczoną formą prospektu emisyjnego jest tzw. memorandum informacyjne. W odróżnieniu od tego pierwszego zamiast sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata może zawierać sprawozdanie jedynie za ostatni rok obrotowy.

Zakup obligacji korporacyjnych na rynku wtórnym

Przepisy polskiego prawa narzucają wymogi sporządzenia odpowiednich dokumentów przy wprowadzaniu obligacji na rynek wtórny Catalyst. W trakcie pierwszego wprowadzenia produktów do obrotu wtórnego emitent zobligowany jest do przygotowania tzw. dokumentu informacyjnego. Określa on warunki emisji, dane wprowadzanych do obrotu obligacji, zawiera informacje o samym emitencie obligacji, a także przedstawia czynniki ryzyka. W przypadku ubiegania się o dopuszczenie kolejnych emisji wystarczy udostępnienie noty informacyjnej, czyli uproszczonej formy dokumentu informacyjnego.

Szukasz obligacji o gwarantowanym zysku? Dowiedz się więcej o działalności grupy inwestycyjnej Blue Investment Group.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close