Sprawdzone i bezpieczne metody pomnażania oszczędności, czyli alternatywa lokaty bankowej

Dzisiaj lokaty nie są już jedyną popularną metodą lokowania nadwyżek finansowych. Inwestorzy poszukują produktów, które przyniosą im większy zysk, a przy tym zagwarantują takie samo bezpieczeństwo. Czy łatwo znaleźć alternatywę lokaty bankowej? Na które metody inwestycji warto zwrócić uwagę?

Inwestorzy nastawieni na szybki i atrakcyjny zarobek zwykle szukają czegoś więcej niż to, co oferują lokaty bankowe. Dynamicznie rozwijający się rynek inwestycyjny ma na szczęście dużo do zaoferowania inwestorom każdej kategorii.

Lokata strukturyzowana jako alternatywa lokaty bankowej

Pierwszym produktem, na który warto zwrócić uwagę poszukując bezpiecznej alternatywy lokaty bankowej, jest lokata strukturyzowana.

Lokata strukturyzowana różni się od standardowej lokaty tym, że przelane na nią środki zostają podzielone pomiędzy kilka produktów finansowych, różniących się między sobą stopniem ryzyka inwestycyjnego. Niemniej jednak w ramach lokat strukturyzowanych wybierane są przede wszystkim bezpieczne produkty, takie jak chociażby obligacje skarbowe. Tylko niewielką pulę środków przeznacza się na instrumenty z większą dozą ryzyka, np. akcje spółek giełdowych. Produktami inwestycyjnymi wykorzystywanymi przy lokacie strukturyzowanej są również zagraniczne waluty, ropa naftowa i metale szlachetne.

Taka strategia podziału kapitału sprawia, że opisaną wyżej alternatywę lokaty bankowej można traktować jako w miarę bezpieczną metodę pomnażania oszczędności. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że w przypadku lokaty strukturyzowanej nie zawsze obowiązuje pełna gwarancja zwrotu środków. Z drugiej strony to właśnie ta większa doza ryzyka daje perspektywy na większy zysk.

Przy okazji poruszenia tematu lokat bankowych, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Co prawda tego typu produkty objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do pewnej kwoty, jednak w Polsce ludzie trzymają łącznie ok. 600 mld zł w bankach. Tymczasem po upadku niektórych SKOK-ów w BFG zostało ok. 6 mld zł. Oznacza to, że przy większym krachu na rynku bankowym lokaty będą zabezpieczone tylko w 1%. W przypadku obligacji korporacyjnych zabezpieczenie wynosi minimum 100%.

Obligacje korporacyjne z zabezpieczeniem jako alternatywa lokaty bankowej

Kolejną alternatywą lokaty bankowej, której nie sposób pominąć przy analizie optymalnych metod inwestycyjnych, są wspomniane wyżej obligacje korporacyjne. Mowa tutaj jednak o nie byle jakich obligacjach, lecz o produktach objętych zabezpieczeniem.

Osoby, które dotąd korzystały z lokat zwykle nastawione są na bezpieczny zysk – zamiast spektakularnych zarobków wolą mieć pewność, że ich pieniądze z czasem wrócą na ich konto z nadwyżką. Właśnie dlatego za alternatywę lokaty bankowej można uznać jedynie bezpieczne obligacje, które nie niosą ze sobą ryzyka poniesienia straty. Takim właśnie produktem są obligacje Blue Investment Group zabezpieczone nieruchomościami, poprzez ustanowienie dla emisji hipoteki.

Zgodnie z nowelizacją prawa bankowego z 2004 roku, banki mają możliwość sprzedaży wierzytelności kredytowych jedynie do rąk wyspecjalizowanych instytucji sekurytyzacyjnych. Dzięki posiadaniu własnego funduszu sekurytyzacyjnego mamy otwarte drzwi do specyficznego rynku nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności banków. Tym samym nasza oferta jest ciekawą propozycją dla inwestorów dysponujących różnymi portfelami inwestycyjnymi, lecz których łączy potrzeba bezpieczeństwa.

Fundusze inwestycyjne

Ostatnimi ciekawymi produktami inwestycyjnymi, które mogą stanowić interesującą alternatywę dla lokaty bankowej, są jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Te instrumenty były już wielokrotnie przez nas opisywane w Poradniku Inwestora, jednak poszukując alternatywy dla lokaty nie warto ich pomijać.

Działanie funduszy inwestycyjnych opiera się na idei wspólnego inwestowania, czyli na zbiorowym lokowaniu pieniędzy wpłaconych przez uczestników danego funduszu. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że cały proces wyboru optymalnych instrumentów odbywa się pod okiem specjalistów, dzięki czemu znacznie zmniejsza się ryzyko nieudanej inwestycji. Z drugiej jednak strony dużą część wypracowanego zysku mogą pochłonąć niemałe opłaty dla funduszu.

Warto wspomnieć, że fundusze inwestycyjne są godną uwagi propozycją dla inwestorów, którzy mają do rozdysponowania mniejszą sumę środków. Bez wątpienia wspólne inwestowanie otwiera im nowe, ciekawe możliwości.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close