Sekurytyzacja aktywów – szansa dla inwestorów?

Sekurytyzacja aktywów to jedna z nowoczesnych technik refinansowania, która daje przedsiębiorstwom realne szanse na szybkie pozyskanie kapitału. Jej nazwa pochodzi od angielskiego słowa securities, oznaczającego papiery wartościowe.

Sekurytyzacja aktywów polega na wydzieleniu określonej puli aktywów oraz generowanych przez nie dochodów do podmiotu specjalnego przeznaczenia, który w dalszym etapie ma za zadanie refinansowanie za pośrednictwem papierów wartościowych. Sekurytyzacja aktywów jest przykładem pozabilansowej techniki, umożliwiającej pozyskanie środków. Aktywami, które najczęściej podlegają sekurytyzacji są zwykle wierzytelności wynikające z umów. Mowa w tym miejscu o kredytach, pożyczkach leasingach, a także o różnego rodzaju należnościach handlowych przedsiębiorstw.

Innymi słowy, sekurytyzacja aktywów zamienia należności (czyli prawo wierzyciela do otrzymywania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego) na papiery wartościowe. Nie przeprowadza jej jednak bezpośrednio firma, która chce uzyskać środki, lecz tzw. spółka specjalnego przeznaczenia, czyli podmiot utworzony specjalnie po to, by wykonać to zadanie.

Zasady procesu sekurytyzacji aktywów

Aktywa przekształcane w ramach sekurytyzacji na papiery wartościowe dają prawo do należności płatnych w przyszłości. Żeby sekurytyzacja mogła mieć miejsce musi zostać wyodrębniony podmiot, który nabędzie wynikające z aktywów należności, a następnie przetransformuje je na wspomniane wyżej papiery wartościowe. Tego rodzaju produkty finansowe mogą zostać sprzedane bezpośrednio na rynku.

Opisywane produkty w języku finansowym funkcjonują jako tzw. ABS – asset backed securities, czyli papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Warto wspomnieć, że tego rodzaju papiery podlegają ocenie przez wyspecjalizowane agencje ratingowe. Dodatkowo spłata należności wierzycieli objęta jest gwarancją.

Etapy sekutytyzacji aktywów:

I Powołanie spółki specjalnego przeznaczenia
II Wybór banku, który będzie pełnić rolę agenta emisji
III Stworzenie programu emisji
IV Opracowanie zasad doboru aktywów
V Uzyskanie dobrej opinii wyspecjalizowanej agencji
VI Potwierdzenie uczestnictwa stron w programie za pośrednictwem umów

Powodzenie sekurytyzacji aktywów i pozytywne zakończenie procesu

Jeśli zostanie spełnionych kilka warunków, sekurytyzacja aktywów daje niemal gwarancję powodzenia. Te zasady pozwalają nie tylko przyspieszyć cały proces, ale również zwiększają jego poziom bezpieczeństwa, jednocześnie zmniejszając ryzyko opóźnienia spłat.

Po pierwsze , sekurytyzacji aktywów sprzyja rozwinięta infrastruktura finansowa, umożliwiająca operowanie aktywami. Po drugie, ze strony inwestorów powinien zostać zarejestrowany popyt na papiery wartościowe, które mają zostać wyemitowane. Po trzecie, poziom bezpieczeństwa zwiększą dane z przeszłości, które mogą stanowić rzetelną prognozę przewidującą przepływy pieniędzy. Kolejną ważną kwestią jest urozmaicenie form sekurytyzowanych aktywów. Nie mniej sprzyjającym czynnikiem okazują się urozmaiceni dłużnicy – zarówno pod względem demograficznym, jak i geograficznym.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close