Poradnik Inwestora

Rodzaje inwestycji – gdzie i w jaki sposób można lokować pieniądze?

Nastawione na zwiększenie kapitału inwestycje są najlepszym sposobem na to, by zapewnić sobie bezpieczną przyszłość. Dzisiaj całe spektrum możliwości lokowania oszczędności pozwala precyzyjnie dobrać instrumenty na miarę oczekiwań i możliwości danego inwestora. Jakie rodzaje inwestycji wyróżniamy?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości mianem inwestycji określane są aktywa wykorzystane przez właściciela w taki sposób, by czerpać z nich korzyści ekonomiczne, np. wynikające z przyrostu ich wartości. Inwestycje dzielą się ze względu na szereg czynników.

Podmiot dokonujący inwestycji

Biorąc pod uwagę podmioty dokonujące inwestycji, można wskazać ich trzy główne rodzaje – inwestycje prywatne podejmowane przez prywatne instytucje i inwestorów indywidualnych, inwestycje komunalne dokonywane przez samorządy terytorialne oraz inwestycje państwowe.

Rodzaje inwestycji a czas ich trwania

Podstawowy podział inwestycji ze względu na czas ich trwania rozróżnia inwestycje krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. Te pierwsze wymagają od inwestora zamrożenia środków maksymalnie na rok. Jeśli horyzont czasowy inwestycji wynosi więcej niż 12 miesięcy, nazywana jest już ona średnioterminową. Inwestycje długoterminowe trwają powyżej 5 lat.

Rodzaje inwestycji a ich cel i charakter

Kolejny z podziałów inwestycji wynika z ich celu i charakteru. Wyróżniamy inwestycje zwiększające zainwestowany kapitał, inwestycje pozwalające zabezpieczyć kapitał oraz takie, które zapewniają inwestorowi stały dochód.

Podział inwestycji ze względu na ich przedmiot

Kolejna ważna kwestia to przedmiot inwestycji, który warunkuje podział na inwestycje rzeczowe, finansowe oraz inwestycje w kapitał ludzki. Inwestycje rzeczowe to te, których przedmiot ma charakter materialny – ich przykładem będzie chociażby zakup domu, dzieł sztuki, diamentów czy ziemi. Przedmiot inwestycji finansowych ma natomiast formę niematerialną – do tej kategorii zaliczymy na przykład zakup obligacji korporacyjnych, akcji bądź obcych walut.

Interesują Cię bezpieczne inwestycje finansowe? Zakup pewnych obligacji korporacyjnych jest jedną z nich – dowiedz się więcej o naszych produktach.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close