Poradnik Inwestora

Odsprzedaż obligacji przed terminem wykupu

Termin wykupu obligacji, inaczej termin zapadalności, zgodnie z warunkami emisji wyznacza datę, kiedy emitent obligacji zobligowany jest do zwrotu kapitału powierzonego mu przez inwestorów. Obligatariusze mają do wyboru obligacje krótkoterminowe (maksymalnie roczne), średnioterminowe (z terminem wykupu od roku do 5 lat) oraz długoterminowe (powyżej 5 lat). Co zrobić, kiedy inwestor chce odzyskać swoje środki przed terminem zapadalności wyznaczonym przez warunki emisji?

Obligacje wprowadzone na rynek Catalyst można spieniężyć w dowolnym momencie, składając zlecenie sprzedaży na rachunku maklerskim. Natomiast obligacje niefunkcjonujące na rynku Catalyst można przekazać kolejnemu inwestorowi poprzez podpisanie umowy cywilnoprawnej o sprzedaży obligacji.

Sprzedaż obligacji na rynku Catalyst

W przypadku zakupu obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst proces dalszej odsprzedaży okazuje się bardzo prosty. Właściciel papierów wartościowych powinien przekazać zlecenia zbycia do brokera, który udostępni ofertę. Następnie obligatariusz musi uzbroić się w cierpliwość i poczekać aż znajdzie się chętny nabywca na jego produkt. Trzeba jednak pamiętać, że sprzedaż obligacji korporacyjnych z pomocą domu maklerskiego wymaga uiszczenia prowizji maklerskiej, której wysokość uzależniona jest od wartości transakcji. Prowizję zwykle musi zapłacić nie tylko obecny właściciel obligacji, ale również ich nowy nabywca.

Sprzedaż obligacji niefunkcjonujących w obrocie giełdowym

Chęć sprzedaży obligacji poza rynkiem Catalyst wiąże się z tym, że ich właściciel zwykle musi samodzielnie znaleźć chętnego kupca. Dobra informacja jest taka, że obligatariusze produktów z zabezpieczeniem od pewnych emitentów nie mają z tym większego problemu.

Taka transakcja musi znaleźć odzwierciedlenie w rejestrze nabywców obligacji i w tym celu należy udać się wraz z nabywcą i umową sprzedaży do domu maklerskiego (w przypadku umowy w formie aktu notarialnego wystarczy obecność samego kupującego). Należy pamiętać również o uregulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych PCC – zarówno ze strony sprzedającego, jak i nabywcy.

Właściciele obligacji nieobecnych na rynku Catalyst mają ponadto możliwość odsprzedaży papierów wartościowych za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm inwestycyjnych – mogą one odkupić obligacje lub pomóc w znalezieniu chętnych inwestorów. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z koniecznością opłacenia prowizji.

Interesuje Cię zakup obligacji korporacyjnych o zagwarantowanym zysku? Poznaj produkty grupy inwestycyjnej Blue Investment Group.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close