Poradnik Inwestora

Obligacje o stałym oprocentowaniu czy zmiennym – które nabyć, by cieszyć się bezpiecznym zyskiem?

Co wybrać, by cieszyć się pewnym zyskiem: obligacje o stałym oprocentowaniu czy może lepiej zmiennym? Te wątpliwości pojawiają się w głowie każdego inwestora. Dowiedz się, czym charakteryzują się te typy oprocentowania i które obligacje dają większe bezpieczeństwo.

Obligacja jest formą kredytu zaciągniętego przez emitenta u inwestora i podobnie jak w przypadku kredytu, celem tego pierwszego zawsze jest pozyskanie kapitału potrzebnego do realizacji inwestycji, a drugiego – wzbogacenie się na odsetkach wypłacanych od zakupionych obligacji. Ze względu na typ oprocentowania obligacje dzielimy na kuponowe i zerokuponowe. W naszym poradniku skupimy się wyłącznie na tych pierwszych. Oprocentowanie obligacji kuponowych może być stałe lub zmienne. W dalszej części artykułu postaramy się wytłumaczyć, jakie są różnice między obligacjami o stałym oprocentowaniu a tymi ze zmiennym kuponem, i w które z nich warto zainwestować.

Obligacje o stałym oprocentowaniu

Oprocentowanie obligacji jest ustalane z góry i emitent zobowiązuje się do wypłacania odsetek od jej wartości nominalnej. Od momentu nabycia obligacji o stałym oprocentowaniu, aż do chwili ich wykupu oprocentowanie nie może się zmienić, dlatego inwestor lokujący kapitał w takie papiery wartościowe, dokładnie wie, jakie kupony pieniężne będą mu wypłacane w trakcie trwania inwestycji i ile zyska w przyszłości po zamknięciu inwestycji.

Na przykład, jeśli mamy do czynienia z oprocentowaniem obligacji na poziomie 8% w skali roku, jej wartość nominalna wynosi 1000 zł, a termin wykupu przypada za 2 lata, zaś odsetki wypłacane są raz na kwartał, to inwestor otrzyma od emitenta:

po I kwartale: 20 zł, czyli 2% w skali kwartału od zainwestowanej kwoty
po II kwartale: 20 zł
po III kwartale: 20 zł
po roku: 20 zł
po I kwartale drugiego roku: 20 zł
po II kwartale drugiego roku: 20 zł
po III kwartale drugiego roku: 20 zł
po 2 latach: 20 zł + zwrot wartości nominalnej w wysokości 1000 zł

Obligacje o zmiennym oprocentowaniu

Jak sama nazwa mówi, oprocentowanie takiej obligacji może się zmieniać. W którym momencie? Każdorazowo w chwili nadejścia terminu płacenia odsetek, który określany jest w Propozycji Nabycia Obligacji i może przypadać na przykład raz na kwartał czy raz na pół roku. Na jakiej podstawie obliczana jest wartość kuponu? Zazwyczaj wskaźnikiem referencyjnym jest stopa oprocentowania kredytów, które banki udzielają innym bankom (WIBOR). Do obliczenia wysokości odsetek wypłacanych kwartalnie bierze się stopę trzymiesięczną. Pojawia się ostatnie pytanie: od czego w takim razie zależy wysokość WIBOR? Problem w tym, że od bardzo wielu czynników – inflacji, wysokości PKB, ustanawianych przez Radę Polityki Pieniężnej wysokości stóp procentowych itd.

Porównanie obligacji o stałym i zmiennym oprocentowaniu

W przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu byliśmy w stanie dokładnie obliczyć, ile inwestor zyska, nabywając obligacje z terminem wykupu za 2 lata. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu nie pozwalają na takie wyliczenia. Mogą być jednak korzystne, gdy spodziewamy się na rynku wzrostu, jednak w przypadku spodziewanego spadku stóp procentowych pewniejsze i wyższe zyski przyniesie zakup obligacji o stałym oprocentowaniu. A co z inwestycjami długoterminowymi? Nawet najlepsi ekonomiści nie są w stanie precyzyjnie określić, jaką będziemy mieli sytuację na rynku za pięć czy dziesięć lat, dlatego znów bezpieczniej nabyć obligacje o stałym oprocentowaniu.

Więcej informacji na temat obligacji o stałym oprocentowaniu możesz pozyskać, kontaktując się z naszym konsultantem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, przez Blue Investment Group Sp. z o.o., do czasu odwołania przeze mnie powyższej zgody. Ponadto potwierdzam zapoznanie się i akceptuję politykę prywatności Blue Investment Group Sp. z o.o

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close