Poradnik Inwestora

Czym różnią się rodzaje obligacji?

Czym różnią się obligacje Skarbu Państwa od korporacyjnych, stałe oprocentowanie od zmiennego i kiedy najbardziej opłaca się nabywać obligacje długoterminowe?

Obligacje emituje się w seriach i wypuszcza jako papiery wartościowe świadczące o zadłużeniu emitenta wobec obligatariusza. Inwestor przekazuje swój kapitał emitentowi i po określonym czasie oczekuje zwrotu wraz z odsetkami. Od tego, kto będzie emitentem, jaki będzie czas trwania obligacji, czy i jak obligacja będzie zabezpieczona oraz jakie otrzymamy odsetki, zależy rodzaj nabytej obligacji. Nasz poradnik inwestowania powstał w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.

Emitent obligacji

Ze względu na rodzaj emitenta możemy wyszczególnić parę podmiotów uprawnionych do wypuszczania obligacji:

  • Skarb Państwa – Zaletą obligacji Skarbu Państwa jest szeroka różnorodność oferty. Istnieje możliwość wykupienia obligacji 2-, 3-, 4- i 10-letnich i o oprocentowaniu stałym lub zmiennej stopie procentowej. Ze względu na niski poziom ryzyka takie obligacje przynoszą niewielki zysk.
  • Instytucja samorządowa – Obligacje municypalne, zwane również komunalnymi, najczęściej mają zmienne oprocentowanie, a odsetki wypłacane są w odstępach półrocznych lub rocznych. Na takie finansowanie decyduje się coraz więcej samorządów, wciąż jednak w Polsce nie zyskały dużej popularności.
  • Przedsiębiorstwa – Obligacje korporacyjne cieszą się zainteresowaniem inwestorów ze względu na wysokość potencjalnych zysków. Nabywając tego typu obligacje, należy pamiętać, by zadbać o ich zabezpieczenie.

Rodzaj zabezpieczenia obligacji

W przypadku obligacji Skarbu Państwa i obligacji municypalnych istnieje małe prawdopodobieństwo, że kapitał wraz z odsetkami nie zostanie wypłacony. Stałoby się to dopiero w momencie bankructwa państwa lub samorządu. Zdarzały się jednak sytuacje, w których obligatariusze lokujący pieniądze w tę teoretycznie jedną z najbezpieczniejszych inwestycji pozostawali z niczym – niewypłacalność ogłosiły kilka lat temu Grecja czy Argentyna. Niemniej jednak Polsce na razie raczej to nie grozi.

Obligacje korporacyjne co prawda są bardziej ryzykowne, ale przynoszą dużo większy zysk. Za zobowiązania wynikające z emisji obligacji korporacyjnych spółka odpowiada całym majątkiem. Gorzej, jeśli zbankrutuje. W takich przypadkach w długiej kolejce po odzyskanie zainwestowanych środków obligatariusze ustawiają się za innymi wierzycielami, którzy niestety mają pierwszeństwo. Muszą się jednak liczyć z utratą części lub całości kapitału. Dlatego najrozsądniej jest kupować obligacje zabezpieczone.

Zabezpieczenia mogą być pełne lub częściowe. Niewątpliwie do najpewniejszych zabezpieczeń należy ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Można również zdecydować się na zastaw, poręczenie czy gwarancję.

Oprocentowanie obligacji

Ze względu na rodzaj oprocentowania obligacje możemy podzielić na kuponowe i zerokuponowe. Te drugie na rynku obligacji korporacyjnych praktycznie nie występują, za to regularnie emituje je Skarb Państwa. Obligacje zerokuponowe wypuszczane są z dyskontem, na którym zarabia inwestor. Te obligacje nie są objęte żadnym oprocentowaniem.

Z kolei obligacje kuponowe mogą mieć oprocentowanie:

  • Stałe - Oprocentowanie ustalane jest z góry i nie zmienia się przez cały okres trwania inwestycji. Odsetki od wartości nominalnej obligacji wypłacane są w ustalonych terminach. Inwestor dokładnie wie, ile zarobi w trakcie i po zakończeniu inwestycji.
  • Zmienne – Wysokość odsetek ustalana jest zazwyczaj na podstawie stawki WIBOR, czyli stopy oprocentowania kredytu udzielanego między bankami, każdorazowo w chwili nadejścia terminu wypłaty odsetek. Wysokość tej stopy zależy od wielu czynników m.in. inflacji, dlatego ciężko przewidzieć zyski z takich obligacji.

Czas trwania obligacji

Różny może być także czas trwania obligacji. W przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu ich czas trwania nie ma takiego znaczenia – z góry wiadomo, ile się zarobi z odsetek. Z tego względu zazwyczaj emitowane są na krótki lub średni termin, zazwyczaj na 1,5 do 2 lat. W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu cena staje się bardziej wrażliwa na zmiany wysokości rynkowych stóp procentowych, dlatego obligacje długoterminowe opłaca się nabywać, jeśli spodziewamy się ich spadku. Istnieją również 10-letnie obligacje, które zazwyczaj traktowane są jako inwestycja na emeryturę, oraz obligacje wieczyste. Te ostatnie nie podlegają wykupowi i są ważne do końca życia ich nabywcy. Przez cały ten okres otrzymuje on rentę wieczystą, czyli odsetki od takich obligacji.

Szukasz obligacji korporacyjnych zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach o stałym oprocentowaniu i gwarantowanym zysku? Skontaktuj się z naszymi konsultantami!

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close