Czy zakup obligacji jest bezpieczny?

Dla wielu inwestorów liczy się nie tylko zysk z inwestycji, ale również gwarancja bezpieczeństwa. Być może dlatego część osób ogranicza się jedynie do nisko oprocentowanych lokat w obawie przed stratami finansowymi. Tymczasem istnieją również inne bezpieczne metody lokowania nadwyżek finansowych – jedną z nich jest zakup obligacji. W jakie obligacje inwestować, by z pewnością zarobić, a na pewno nie stracić?

Ryzyko inwestycyjne – pierwsze kryterium wyboru obligacji

Szukając odpowiedniej dla siebie inwestycji, trzeba wziąć pod uwagę ryzyko inwestycyjne. Na rynku finansowym można znaleźć produkty, które mogą przynieść duży zysk, jednak warto pamiętać, że ich zakup wiąże się również z możliwością straty. Z drugiej strony rynek inwestycyjny oferuje również całkowicie bezpieczne produkty o zagwarantowanym zysku.

Według definicji ryzykiem inwestycyjnym nazywamy możliwą różnicę pomiędzy oczekiwaną przez inwestora stopą zwrotu, a tą która zostanie zrealizowana w rzeczywistości. Ryzyko inwestycyjne wiąże się z czynnikami losowymi, na przykład z wahaniami cen papierów wartościowych. To indywidualnie od każdego inwestora zależy, jak wysokie ryzyko jest w stanie zaakceptować.

Bezpieczny zakup obligacji skarbowych

Zakup obligacji skarbowych uchodzi za jedną z najbezpieczniejszych metod lokowania nadwyżek finansowych. Pieniądze, które państwo uzyskuje z tytułu sprzedaży obligacji przeznaczane są na różnego rodzaju wydatki publiczne, takie jak chociażby ochrona zdrowia, budowa i modernizacja dróg i mostów, oświata, a także na spłatę zadłużeń. W przypadku obligacji skarbowych emitentem jest rząd, a dłużnikiem nabywców papierów wartościowych jest Skarb Państwa. Oznacza to, że właściciele obligacji mają gwarancję ich wykupu, a także gwarancję spłaty odsetek przez dłużnika, który odpowiada za to całym swoim majątkiem. Tym samym obligacje skarbowe sprawdzają się jako metoda pomnażania środków dla osób, które nie chcą ponosić żadnego ryzyka inwestycyjnego.

Bezpieczny zakup obligacji korporacyjnych o gwarantowanym zysku

Rynek obligacji korporacyjnych jest na tyle różnorodny, że niemal każdy inwestor znajdzie produkt odpowiadający na jego potrzeby. Dla inwestorów o niskim progu akceptowalnego ryzyka dobrą propozycją będą również obligacje korporacyjne o gwarantowanym zysku.

Bezpieczne obligacje korporacyjne często posiadają gwarancję wykupu, która ma zabezpieczenia w formie rzeczowej lub osobistej. Informacje o ewentualnych zabezpieczeniach lub ich braku nabywca obligacji może znaleźć w prospekcie emisyjnym, który stanowi pierwsze źródło wiedzy na temat danej inwestycji.

Zabezpieczenia rzeczowe mają zazwyczaj formę zastawu rejestrowego lub hipoteki. Takie zabezpieczenia pozwalają obligatariuszom w pierwszeństwie korzystać z przedmiotu zabezpieczenia (np. z nieruchomości) – jeszcze przed innymi wierzycielami.

W przypadku zabezpieczeń osobistych, udzielający zabezpieczenia odpowiada za wykonanie zobowiązania całym swoim majątkiem. Zabezpieczeniem osobistym może być np. poręczenie lub weksel in blanco.

Jeśli chcesz poznać ofertę bezpiecznych obligacji o gwarantowanym zysku, skontaktuj się z nami!

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close