Poradnik Inwestora

Co warto wiedzieć, by dobrze wybrać emitenta obligacji?

Obligacje korporacyjne stanowią dla przedsiębiorstw alternatywną formę finansowania wobec kredytu w banku. Taka metoda pozyskania kapitału może przynieść wiele korzyści również inwestorom, którzy zdecydują się na ten sposób lokowania nadwyżek finansowych. Niemniej jednak, by zapewnić sobie bezpieczeństwo inwestycji, przed zawarciem transakcji warto bliżej poznać wybranego emitenta obligacji.

Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi emitowanymi w seriach, które stanowią potwierdzenie, że ich emitent ma dług wobec właściciela papierów wartościowych. Dokument w formie obligacji jest jednocześnie potwierdzeniem, że emitent zobowiązuje się do spłaty zadłużenia. Eskalująca z roku na rok popularność obligacji korporacyjnych spowodowała utworzenie rynku obrotu wtórnego Catalyst, który funkcjonuje pod skrzydłami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kto może zostać emitentem obligacji?

Kto dokładnie może zostać emitentem obligacji, określa ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.

1. Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, mają osobowość prawną, spółki komandytowo-akcyjne.

Tego rodzaju podmioty emitują obligacje korporacyjne, stanowiące największą część rynku obligacji – ponad 80%.

2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Z możliwości emitowania obligacji spółdzielczych korzystają banki, dzięki ustawie Prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r.

3. Gminy, powiaty, województwa, czyli jednostki samorządu terytorialnego, a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa.

Obligacje komunalne postrzegane są jako bezpieczna metoda pomnażania oszczędności, która dorównuje pod tym względem obligacjom skarbowym. Z drugiej jednak strony charakteryzują się znacząco niższym oprocentowaniem od najpopularniejszych obligacji korporacyjnych.

4. Inne podmioty z osobowością prawną, które uzyskały prawo do emisji obligacji, dzięki innym ustawom.

5. Instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, bądź jedno z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, bank centralny takiego państwa, bądź instytucje, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące ich działalność.

6. Skarb Państwa, który jest emitentem obligacji skarbowych.

Obligacje korporacyjne – atrakcyjny zarobek, ale i potrzeba większej ostrożności

Chociaż obligacje korporacyjne stwarzają inwestorom możliwości największego zarobku, mogą nieść ze sobą ryzyko strat finansowych. Dlatego nie warto stawiać na produkty inwestycyjne od pochopnie wybranego emitenta obligacji. Na rynku Catalyst zanotowano grupę spółek, które nie wypłaciły inwestorom należnych im kuponów, bądź nie wykupiły w odpowiednim terminie swoich obligacji. Na szczęście zachowując odpowiednią dozę ostrożności, można uniknąć w swoim inwestycyjnym życiorysie podobnych sytuacji.

Przed zakupem papierów wartościowych koniecznie należy przeanalizować sytuację finansową danego emitenta obligacji, tym samym oceniając stopień ryzyka ewentualnej niewypłacalności. A gdzie szukać informacji, które pomogą ocenić kondycję emitenta obligacji? Przede wszystkim w dokumentach informacyjnych przedsiębiorstwa, a także w udostępnianych do informacji publicznej raportach okresowych i bieżących. Pewną wskazówką może być ponadto stopień rentowności proponowanych obligacji. Zwykle kusząco wysokie oprocentowanie obligacji, idzie w parze z większym ryzykiem inwestycyjnym. Produkty renomowanych emitentów obligacji mają zazwyczaj przewidywalną stopę zwrotu na poziomie 5-9 procent. Oczywiście na rynku finansowym można również znaleźć atrakcyjne produkty, które zachęcają stopą sięgającą nawet kilkunastu procent, jednak w ich przypadku jest już mniejsza pewność, że emitent obligacji w porę wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Co robić, gdy emitent obligacji zawiedzie?

Prawdziwe schody zaczynają się w sytuacji, kiedy emitent obligacji nie wypłaca inwestorom ich należności. Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć jest przekazanie dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. Niemniej jednak, jeśli sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie jest dobra, takie działanie raczej nie spowoduje uregulowania zobowiązania ze strony emitenta. Inwestor ma do wybrania dwie drogi – ugodę z propozycją rozłożenia długu na raty, bądź złożenie pozwu w sądzie. Niestety oba rozwiązania wiążą się z niedogodnościami, dlatego znacznie lepiej zawczasu wybrać propozycję rzetelnego emitenta obligacji.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close