Poradnik Inwestora

Chcesz inwestować w obligacje o zmiennym lub stałym oprocentowaniu? Te pojęcia musisz znać!

Bezpieczne obligacje są pewnym produktem, w który z powodzeniem można inwestować, nie mając dużego doświadczenia. Jednak, aby ułatwić sobie tego rodzaju inwestycje, warto poznać ważne, związane z nimi pojęcia i definicje.

Oprocentowanie obligacji

Wartość oprocentowania wskazuje, jaką wysokość odsetek emitent obligacji zobligowany jest wypłacić właścicielowi papierów wartościowych. W zależności od oferty odsetki mogą być wypłacane co miesiąc, trzy miesiące, co pół roku lub co rok. Co więcej, na rynku dostępne są obligacje o stałym oprocentowaniu i o zmiennym oprocentowaniu. Te pierwsze dają możliwość łatwego wyliczenia zysku. W przypadku tych drugich na oprocentowanie duży wpływ ma wysokość stóp WIBOR, ściśle związanych ze stopami procentowymi Narodowego Banku Polskiego. Wzrost WIBOR ma więc powiązanie ze wzrostem inflacji.

Obligacje o gwarantowanym zysku, dzięki zabezpieczeniom

Zarówno obligacje o stałym oprocentowaniu, jak i te o zmiennym oprocentowaniu, mogą być bardzo bezpieczną metodą inwestycji – warunkiem są jednak ich zabezpieczenia. Inwestorzy, którym zależy na pewnych inwestycjach, powinni szukać właśnie takich produktów finansowych. Wspomniane zabezpieczenie zwykle stanowi część majątku, należącego do emitenta. W przypadku, jeśli będzie mieć on problem z wykupem obligacji i ze spłatą odsetek, majątek ten zostanie spieniężony, dzięki czemu zostaną uzyskane środki na spłatę zadłużeń wobec obligatariuszy. Trzeba jednak podkreślić, że obligacje z zabezpieczeniami, zwykle mają niższe oprocentowanie od produktów, nieposiadających zabezpieczeń.

Konwenanty

Zabezpieczenie obligacji może mieć również formę tzw. konwenantów, czyli specjalnych zapisów, chroniących interesy właścicieli obligacji, które dołącza się do warunków emisji. Jeśli zapisy te zostaną złamane, emitent może ponieść tego konsekwencje – na przykład będzie musiał wcześniej wykupić dłużne papiery wartościowe lub wypłacić obligatariuszom wyższe odsetki.

Ważne terminy

Właścicieli obligacji o stałym lub zmiennym oprocentowaniu powinny interesować dwie kluczowe daty – data wykupu oraz dzień ustalenia prawa do odsetek. Data wykupu wyznacza dzień, w którym emitent zobowiązany jest do wykupienia obligacji od jej właściciela. Odsetki natomiast wypłacane są okresowo, by je jednak uzyskać, inwestor musi być posiadaczem obligacji już w tzw. dniu ustalenia prawa do odsetek. Taki dzień wypada zwykle na 6 dni roboczych przed terminem spłaty odsetek. Jeśli w tym czasie obligacja nie znajduje się jeszcze w posiadaniu obligatariusza (nie jest zarejestrowana na jego rachunku maklerskim), na zysk musi on poczekać do kolejnego terminu wypłaty.

Rentowność obligacji

Rentowność obligacji określa stopę zwrotu z zainwestowanego w nie kapitału. Całe szczęście zwykle jest ona łatwa do obliczenia. Schody mogą pojawić się w momencie, kiedy inwestor zakupuje papiery wartościowe na rynku wtórnym Catalyst. W tym wypadku cena obligacji może być bowiem inna od jej wartości nominalnej.
Jeśli interesuje Cię możliwość rozbudowy Twojego portfela, dzięki obligacjom o gwarantowanym zysku, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub zgłoś się do nas.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close