Polityka Prywatności Blue Investment Group Sp. z o.o.

Szanowny Użytkowniku,

niniejszy dokument Polityki Prywatności ma na celu wskazanie zasad według, których są zbierane oraz przetwarzane Twoje Szanowny Użytkowniku dane osobowe. Znajdziesz w nim informacje jakie dane osobowe są pozyskiwane, w jakim zakresie, kto jest ich Administratorem oraz do kogo mogą one trafić.

Administratorem danych osobowych jest Blue Investment Group Sp. z o.o. o numerach
REGON 360799174, NIP 5213689100, KRS 0000543207 z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 37 w Warszawie, 02-672.

Zanim przejdziesz do sedna tematu, warto abyś zapoznał się z uproszczonymi definicjami kilku pojęć:

Administrator danych osobowych – w znaczeniu prawnym – podmiot decydujący o celach
i środkach przetwarzania danych osobowych, dokonujący ich zbierania i przetwarzania, odpowiedzialny za właściwy pod względem prawnym przebieg tych procesów.
Dane osobowe – wszelkie informacje o Użytkowniku, pozwalające na jego identyfikację w sposób pośredni lub bezpośredni, chyba, że ustalenie tej tożsamości wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów, czasu bądź działań. W świetle niniejszego dokumentu są to
w szczególności imię, nazwisko, adres mailowy.
Przetwarzanie danych osobowych – operacje na danych osobowych dokonywane
w poszanowaniu prawa, pozyskiwane w konkretnych celach określonych w niniejszym dokumencie. Rozumie się prze to w szczególności ich zbieranie, przechowywanie
i wykorzystywanie jedynie w zakresie dozwolonym przepisami prawa.
Użytkownik – osoba, która poprzez formularz zamieszczony na stronie www.big.biz.pl lub
w jakikolwiek inny sposób przewidziany przez funkcjonalność serwisu internetowego nawiązała kontakt z Administratorem i za swoją wyrażoną zgodą powierzyła mu przetwarzanie swoich danych osobowych.
Zgoda – wola Użytkownika wyrażona dobrowolnie w sposób jasny i konkretny, na zbieranie
i przetwarzanie Jego danych osobowych, która to zgoda może być cofnięta w każdym czasie,
a którą Administrator zobowiązuje się szanować poprzez zaprzestanie przetwarzania tych danych oraz ich usunięcie ze swojej bazy danych. Użytkownikowi przysługuje także prawo do poprawiania swoich danych osobowych w każdym czasie.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem mailowym biuro@big.biz.pl oraz poprzez telefon, pod numerem 720 800 097.

Dane osobowe, które są zbierane i przetwarzane:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail.

W wyniku korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, może on zbierać dane takie jak adres IP, domenę, dane identyfikujące przeglądarki, a także typ systemu operacyjnego.

Dane osobowe mogą być dobrowolnie dostarczane przez Użytkownika albo zbierane automatycznie podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu. Zbieranie automatyczne przez narzędzia monitorowania takich jak m.in. pliki Cookies służy do identyfikacji Użytkowników, a także zapamiętywania Ich preferencji w celu podnoszenia poziomu świadczonych przez Serwis usług.

Szanowny Użytkowniku, w każdej chwili możesz zapisać się na naszą listę mailingową i otrzymywać nasz newsletter, wystarczy podanie swojego adresu poczty elektronicznej. W każdym czasie możesz z jego otrzymywania zrezygnować, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych konsekwencji tej rezygnacji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowniku zależy wyłącznie od Twojej wolnej woli. Zgoda ta musi jednak spełniać wymagania prawne, w szczególności spełniać wymóg zgody konkretnie i jasno wyrażonej. Nie uznajemy za zgodę dorozumiane wyrażenie woli. Zgoda jest jednak niezbędna jeśli Szanowny Użytkowniku chcesz korzystać
z naszego Serwisu i dostępu do wszystkich jego funkcjonalności.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności lub Polityką Plików Cookies, prosimy abyś nie odwiedzał naszego serwisu, a także nie udostępniał nam żadnych swoich danych.
Użytkownicy serwisu obowiązani są zapoznać się z Polityką prywatności oraz innymi dokumentami i przestrzegać zasad w nich wyrażonych. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian Polityki prywatności wynikających m.in. z potrzeby dostosowania jej treści do zmian legislacyjnych. Użytkowniku, obowiązuje Cię aktualne brzmienie Polityki prywatności.

Zmianie może ulec także sam Serwis internetowy na co wpływ będzie miał m.in. rozwój technologii internetowej oraz naturalny rozwój świadczonych usług.
O wszelkich zmianach Administrator będzie informował w sposób widoczny i zrozumiały.
Drogi Użytkowniku, zalecane jest otwieranie strony z niniejszym dokumentem zwracając szczególną uwagę na zachodzące zmiany. Każda taka modyfikacja będzie odpowiednio oznaczona i opatrzona datą na końcu dokumentu.
Jeśli jakaś zmiana nie będzie dla Ciebie Użytkowniku do zaakceptowania, możesz zaprzestać korzystania z oferowanych przez Serwis funkcjonalności. Jeśli w żaden prawnie przyjęty sposób nie poinformujesz Administratora o cofnięciu swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, to aktualna w danym momencie Polityka prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich danych osobowych będących w posiadaniu Administratora.

Zasady i cel zbierania i przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe Użytkownika zbierane są poprzez wpisanie wymaganych danych w odpowiedni formularz dostępny na stronie, a także poprzez wykorzystywanie plików Cookies, którego ramy zostały określone w Polityce plików Cookies.

Czynności Administratora mają na celu umożliwienie lub ułatwienie dostarczenia i wykonania usług lub towarów zamówionych przez Użytkownika, prowadzenie działań marketingowo – sprzedażowych, w tym dostosowania oferty do Twoich Szanowny Użytkowniku indywidualnych potrzeb, a także optymalizacji działań systemu, tworzenia statystyk oraz dbania o jakość administrowania systemem. W celach statystycznych monitorowany jest ruch na stronach należących do Serwisu.

Dostęp do zebranych przez Administratora danych osobowych będą miały wyłącznie osoby odpowiednio upoważnione i posiadające konieczną świadomość prawną dotyczącą w szczególności zasad obowiązujących osoby przetwarzające dane osobowe.
Miejscami gdzie mogą być przetwarzane dane osobowe są biuro Administratora Danych, a także inne miejsca, w których znajdują się związane z upoważnionym przetwarzaniem podmioty. W celu zyskania bardziej szczegółowych informacji Szanowny Użytkowniku w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem. Kontakt do Administratora znajduje się na początku oraz na końcu niniejszego dokumentu.

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora nie podlegają sprzedaży i nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem normalnych i koniecznych do wykonania umów czynności oraz wyjątków przewidzianych przez prawo.

Jako Użytkownik masz dostęp do swoich danych osobowych, możesz je poprawiać, a także cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, wówczas szanując Twoją wolę, a także obowiązujące regulacje prawne Administrator zobowiązuje się do zaprzestania dokonywania przetwarzania Twoich Użytkowniku danych osobowych, a także usunięcia ich z baz danych Administratora.

Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są do momentu, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Danych w tym do świadczenia żądanych usług, bądź przez czas określony i uzasadniony celami przetwarzania danych zgodnie z niniejszym dokumentem.
Użytkownik w każdym momencie może skierować do Administratora Danych żądanie zawieszenia przetwarzania lub usunięcia danych. Takie cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może spowodować utratę możliwości świadczenia usług przez Serwis, do którego to świadczenia przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.

Administrator oświadcza, że w trosce o bezpieczeństwo powierzanych mu danych osobowych, przestrzega obowiązujących wymogów prawnych oraz stosuje dostępne dla siebie technologie oraz sposoby na zapewnienie maksymalnej możliwej ochrony danych osobowych.

Administrator danych w trosce o bezpieczeństwo powierzonych mu danych opracował wewnętrzne procedury oraz zalecenia, których stosowanie ma zapobiec nieupoważnionemu odstępowi do tych danych. Powyższe wytyczne są na bieżąco aktualizowane, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi obowiązującymi aktami prawnymi.

Na stronach Serwisu mogą się pojawiać liki do serwisów internetowych, w tym portali takich jak np. Facebook, Twitter i inne – również mogące być zamieszczone przez Użytkowników. Te serwisy internetowe działają niezależnie od Serwisu i posiadają osobne dokumenty oraz zasady korzystania w nich wyrażone. Toteż, szczególnie jeśli pojawiają się jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące ich funkcjonalności czy zasad działania, wskazane jest zapoznanie się z odpowiednimi politykami i regulaminami tych portali.

Drogi Użytkowniku, jeśli masz niedosyt informacji i chciałbyś wiedzieć więcej, zapraszamy do kontaktu z nami – biuro@big.biz.pl lub nr tel. 720 800 097.

Natomiast jeśli masz głód wiedzy prawniczej, wówczas możesz go zaspokoić zapoznając się
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 144 poz.1204) oraz ich aktami wykonawczymi.

Chcesz wiedzieć więcej o inwestowaniu?

Zapisz się na newsletter!

Poruszamy między innymi kwestie:

Jak oszczędzać pieniądze?

Jak inwestować w obligacje korporacyjne?

Jak przeprowadzać transakcje na nieruchomościach?

Zdobądź wiedzę niezbędną do świadomego inwestowania na rynku!

Zgadzam się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

FreshMail.pl

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close