Co oznacza dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?

Choć początkującym inwestorom zwrot ten może się wydać złożony, opisuje on w rzeczywistości bardzo prostą, jak i niezmiernie istotną zasadę lokowania nadwyżek finansowych. Za określeniem portfel inwestycyjny, kryje się po prostu zbiór wszystkich realnych i finansowych aktywów inwestora. Mogą to być na przykład lokaty, nieruchomości, akcje i obligacje. Ich zbiór określa się mianem Portfela Inwestycyjnego, który jak już wiadomo, należy zdywersyfikować. Tylko co to znaczy?

 

Nie wkładaj wszystkich jajek do tego samego koszyka

Gdy poszukujesz sposobu na lokowanie nadwyżek finansowych, możesz zdecydować się na inwestycje oferujące brak ryzyka przy niewielkiej stopie zwrotu, takie jak obligacje skarbu państwa, lokaty i konta oszczędnościowe. Możesz też zdecydować się na inwestycje obarczone pewną dozą ryzyka, jak na przykład obligacje korporacyjne lub akcje, by uzyskać wyższą stopę zwrotu w zamian za ryzyko, jakie niesie ze sobą inwestycja. Lokaty bankowe i inne inwestycje oferujące niskie stopy zwrotu i są mało opłacalne, co skłania wielu inwestorów do poszukiwania korzystniejszych sposobów na to, jak inwestować z zyskiem.

 

Jak inwestować z zyskiem?

Jaki rodzaj inwestycji wybrać? Te bezpieczniejsze, ale oferujące mniejszy zysk? Czy te oferujące większą stopę zwrotu, ale obarczone ryzykiem? Odpowiedź na to pytanie brzmi: Nie musisz wybierać tylko jednej formy inwestycji. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego oznacza stworzenie zbioru różnych aktywów finansowych i realnych (w przeciwieństwie do lokowania wszystkich oszczędności w pojedynczą inwestycję).

 

Czemu warto dywersyfikować swój portfel inwestycyjny?

  • Redukcja ryzyka – Dywersyfikując swój portfel inwestycyjny, ograniczasz ryzyko swoich inwestycji. Jeżeli ulokujesz swój kapitał tylko w jednym miejscu, wtedy jakiekolwiek niekorzystne wydarzenia, które związane będą z tym aktywem, będą obejmować 100% twoich oszczędności — uchroni cię od tego inwestowanie w różne aktywa.
  • Maksymalizacja Zysków – Dzięki dywersyfikacji portfela, możesz spokojnie inwestować w interesujące aktywa obarczone ryzykiem, ale oferujące wysokie stopy zwrotu i jednocześnie posiadać bezpieczne inwestycje z gwarantowaną stopą zwrotu.
  • Lepsza płynność finansowa – Inwestowane pieniądze, często zostają „zamrożone” na jakiś czas, co oznacza po prostu, że nie są one dostępne dla Ciebie natychmiast, jeżeli pojawi się taka konieczność. Wiele inwestycji, oferuje zysk po okresie nawet do 10 lat, a wycofanie pieniędzy z rozpoczętych inwestycji, może być niemożliwe, czasochłonne lub oznaczać utratę odsetek. Na przykład, niektóre lokaty bankowe zawierane na wymieniony w umowie okres (np. 12 miesięcy) nie przyniosą żadnego zysku, nawet jeżeli zostaną zerwane na jedynie 1 dzień przed zakończeniem. Posiadanie wielu różnych aktywów oznacza, że część z Twoich nadwyżek finansowych pozostaje do twojej dyspozycji, podczas gdy inne mogą spokojnie dla ciebie pracować.
[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close