Czym są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa w celu sfinansowania działań firmy. Zgodnie z Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 roku o Obligacjach mogą być one emitowane przez podmioty posiadające osobowość prawną: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, a także komandytowo-akcyjne. Po upłynięciu terminu wykupu obligacji Inwestorzy otrzymują sumę nominalną wraz z ustalonym w propozycji nabycia oprocentowaniem.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close