Emitent obligacji – przewaga rynkowa

Rynek inwestycyjny obfituje w możliwości zakupu różnego typu obligacji. Zastanawiasz się, w które z nich ulokować kapitał, żeby cieszyć się pewnym i stałym zyskiem? Dowiedz się, dlaczego Blue Investment Group oferuje wyjątkowy produkt na rynku finansowym.

Obligacja stanowi papier wartościowy, na podstawie którego jej emitent, czyli osoba wprowadzająca ten dokument do obiegu, staje się dłużnikiem drugiej strony, obligatariusza. W momencie, gdy decyduje się on na kupno danej obligacji, emitent zobowiązuje się do zwrotu należności wraz z odsetkami. Ze względu na rodzaj emitenta, wyróżnia się kilka typów obligacji, m.in. obligacje emitowane przez banki, Skarbu Państwa czy też obligacje korporacyjne. Te ostatnie wprowadzają w obieg prywatne przedsiębiorstwa, a ich zakup przynosi największe zyski z oprocentowania. Emitentem obligacji korporacyjnych jest właśnie spółka Blue Investment Group.

Inwestycje w nieruchomości

Niektórzy emitenci obligacji oferują obligacje niezabezpieczone. Za spłatę zobowiązań odpowiadają oni swoim majątkiem. Jednak istnieje ryzyko, że spółka jest na tyle zadłużona, że po spłacie wierzycieli nie jest w stanie zwrócić kapitału zainwestowanego przez obligatariuszy. Blue Investment Group Sp. z o.o. oferuje przyszłym Inwestorom obligacje zabezpieczone nieruchomościami. Oznacza to, że zabezpieczeniem dla Inwestorów jest wpisanie całej emisji obligacji na hipotekę nieruchomości.

Emitent obligacji o stałym oprocentowaniu

Kolejną cechą obligacji emitowanych przez Blue Investment Group jest stałe oprocentowanie. Nasi Inwestorzy pozyskują przychody z tytułu odsetek, których wysokość określona zostaje przy zakupie obligacji i nie zmienia się przez cały okres trwania inwestycji. Gwarantujemy regularną wypłatę odsetek przez cały czas trwania inwestycji. Na koniec, w zależności od decyzji Inwestora, zainwestowane pieniądze zostają zwrócone lub przeniesione na kolejną emisję zabezpieczoną na nieruchomości.

Przewaga rynkowa Blue Investment Group Sp. z o.o., jako emitenta obligacji zabezpieczonych nieruchomościami, wynika z:

  • Inwestycji w nieruchomości

Opieramy strategię inwestycyjną na rzeczach stabilnych i namacalnych. Obrót nieruchomościami uznawany jest za jedną z najbardziej pewnych form pomnażania kapitału, szczególnie w przypadku dostępu do specyficznego rynku hipotecznych wierzytelności bankowych.

  • Posiadania własnego funduszu sekurytyzacyjnego

Jako jedno z niewielu przedsiębiorstw na rynku posiadamy unikatowe know-how, pozwalające na negocjowanie cen nieruchomości pochodzących z wierzytelności bankowych.

  • Bogatego doświadczenia kadry zarządzającej

Posiadamy ponad 10 lat doświadczenia na rynku finansowym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Specjalizujemy się w dziedzinie inwestycji kapitałowych i w nieruchomości.

  • Stałego dostępu do rynku zbytu

Nasi analitycy stale monitorują rynek, poszukując najlepszych możliwości zbytu nieruchomości – nie tylko zapewniających założony zysk, ale również pewnych i bezpiecznych.

  • Pełnej odpowiedzialność za realizowane inwestycje

Nasi Inwestorzy nabywają obligacje, których emisje zabezpieczone są wpisem do ksiąg wieczystych. Gwarantujemy pewny i bezpieczny zysk.

[FM_form id="2"]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close